SIA”Property Care Services” ir reģistrēta licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā.

Sniedzam grāmatvedības pakalpojumus:

  • nekustamo īpašumu īpašniekiem – gan juridiskām, gan fiziskām personām;
  • dzīvokoļu īpašnieku  biedrībām;
  • dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām.

Piedāvājam dažādus sadarbības modeļus- pilna cikla grāmatvedības pakalpojumi vai tikai rēķinu izraksītšana nomniekiem, īrniekiem, dzīvokļu īpašniekiem vai tml.

Grāmatvedības pakalpojumu cena no 50,00 EUR/mēnesī, papildus maksājot PVN nodokli.


Nekustamo īpašumu īpašniekiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām un  kooperatīvajām sabiedrībām  piedāvājam rēķinu izrakstīšanas pakalpojumus:

    • rēķinu izrakstīšana īrniekiem un nomniekiem;
    • katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamās daļas par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem aprēķināšana un uzskaite ( saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 524).