SIA “Property Care Services” piedāvā namīpašumu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  būvniecības projektu vadības paklpojumus:

  • Projekta izstrāde, saskaņošana;
  • Banku, Altum, Rīgas domes finansējuma piesaiste;
  • Projekta dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana iesniegšana instancēs;
  • Būvuzņēmēju atlase;
  • Līgumu slēgšana;
  • Būvuzraudzība.